vici in šale / naj vici in najboljše šale

Lepo petje

Veš, zakaj petelin zamiži, ko poje?
Zato, ker zna že vse na pamet.