vici in šale / naj vici in najboljše šale

Ribiča - dober vic

Ribiča stojita ob križišču in opazujeta policaja, ki usmerja promet. Nenadoma reče prvi: "Ta pa pretirava."
"Zakaj?"
"Pri nas že vsaj deset let ni tako velikih rib!"